Együttműködés és sokszínűség

A sokszínűség ma már nem „nive to have”, hanem „must to do” amely minden céget érint

A globalizálódás, a kulturális különbségek, a lassan négy generációt felölelő munkahelyi környezet, az erősödő individuális igények és az eltérő élethelyzetek alapjában változtatják meg a sokszínűségről alkotott képünket. A munkahelyünkön, a családunkban, szűkebb és tágabb környezetünkben találkozunk ezzel a kérdéssel naponta. A nemi egyenlőség, a multikulturális környezet, a sokgenerációs munkahelyek vagy a speciális igényekkel bíró munkavállalók beillesztése. Akár vallási és identitásbeli kérdések, családos, senior vagy pályakezdő munkavállaló speciális igényei is ide tartoznak.

Kihívás vagy lehetőség?

A világ sokszínű, a vásárlóink sokfélék, a munkavállalóink eltérő igényekkel, személyiséggel, élethelyzettel bírnak, ha ezt képesek vagyunk megfelelően kezelni, akkor hatalmas lehetőség rejlik ebben a diversitásban. Ez az a téma, amit nem lehet megkerülni, csak jól vagy kevésbé jól kezelni. Rajtunk múlik, hogy előnyt kovácsolunk e belőle, értéket teremtünk e a sokszínűség mentén.

Az interkulturális DISC rendszer egy ICF által akkreditált modell, mely mélységeiben modellezi az egyéni interkulturális viselkedési típusokat, és segít abban, hogy az emberek jobban megértsék egymást és könnyebben kapcsolódjanak egymáshoz, még ha különböző személyiségtípussal, kulturális háttérrel bírnak. Érthetőbbé és ezáltal elfogadhatóbbá teszi a generációs, kulturális, vallásbeli, nemzetiségi vagy nemi identitásból származó eltéréseket, különbségeket. Az emberek különböző módon gondolkodnak, éreznek és viselkednek, ami néha konfliktusokat, stresszt, zavarodottságot szül.

Az Intercultural DISC ® modell segít megérteni és hasznosítani a kulturális különbségekből adódó eltérő hozzáállás, így elfogadó, hatékony és kiegyensúlyozott kapcsolatokat kialakítani. Megmutatja, hogy különböző célcsoportok, hogyan éreznek, viselkednek, mi motiválja őket, így célirányosabban tudjuk az igényeiket kiszolgálni. Megmutatja a saját viselkedésük mögöttes értékeit, hitrendszerét, így más szemszögből nézhetjük a saját vagy környezetünk helyzetét, reakcióját. Fejleszti a vezetői és kommunikációs képességet, és csökkenti a konfliktusok számát, hiszen megértjük a saját és a másik ember mozgatórugóit.

A modell

A modell egy egyszerűen kitölthető on-line teszten alapul, mely speciális algoritmusok mentén generál egy részletes riportot a saját típusunknak megfelelően. A hagyományos DISC tesztekhez képest a modell képes rámutatni a „hogyanokra” és a „miértekre” is, vagyis mélységeiben, 3 rétegre bontva vizsgálja a saját összetett identitásunkat és annak viselkedésbeli megnyilvánulásait (egyéni, szociális-kulturális, illetve tanult viselkedési minták) Iránymutatást ad a domináns viselkedés mintáinkat tekintve,  illetve érthetővé teszi, hogyan jelenik meg mindez a mindennapi emberi kapcsolatainkban, viselkedésünkben.

https://icq.global/

A modellhez egyéni kiértékelést és coaching folyamatot, illetve csapatok számára interaktív workshopot javaslunk. Ennek során játékosan mutatjuk be a sokszínűséget, tapasztaljuk meg annak előnyeit. Az érzékenyítés során elfogadóbbá válunk a másságra, a kommunikációs és identitásbeli különbségekre. Felfedezzük a másság értékeit, és eszközöket adunk az elfogadásra, hatékonyabb együttműködésre. Mindez nagymértékben növeli a hatékonyságot, csökkenti a kommunikációs eltérésekből adódó stresszt és rugalmasságot kölcsönöz a résztvevőknek.