A munkavállalók kilenc típusa – és hogyan motiválják őket

A munkavállalók kilenc típusa – és hogyan motiválják őket

március 2, 2018 Blog 0

Vezetőként fontos megérteni azokat, akik az Ön számára dolgoznak, és mi teszi őket ragyogóvá

A vezetők gyakran ösztönösen tudják, hogy ha azt szeretnék, hogy a állományuk legyen a legjobb, akkor megfelelő motivációra van szükségük. Ezek az érzések helyesek: A Hay Group  csoportkutatás azt mutatta, hogy a nagymértékben elkötelezett alkalmazottak 50% -kal nagyobb valószínűséggel haladják meg teljesítményüket mint kollégáik.

Akár Maslow igényeinek hierarchiája, akár Hertzberg motivációs-higiéniai elmélete, a bizonyítékok azt sugallják, hogy a siker és a boldogság az, hogy az egyén személyes motiválói teljesülnek-e, és ez nem feltétlenül a pénzről szól.

James Sale motivációs szakértője szerint egyedülálló motivátorok léteznek. Ha azonosítjuk ezt a kilenc motivatort a csapatában, és hozzáigazítja vezetői stílusát minden egyes alkalmazotthoz, akkor jobban képes lesz bevonni a személyzetet a szerepük sikeréhez. részletesen bemutatjuk munkavállalók kilenc típusát:

 

 

The defender (a védelmező)

 

Ez a munkavállaló típus biztonságot, kiszámíthatóságot és stabilitást keres. Szeretnek stabil, jól megalapozott szervezeteket, egyértelmű szerepeket adnak egy meghatározott rutin és karrier-pályákkal. A motiváció fokozása rendszeres kommunikációt jelent.

A vezetőknek három kiemelt dolgot kell tenniük, kommunikálniuk, kommunikálniuk, kommunikálniuk ezen típus  munkavállalóival – különösen a pozitív hírt a szervezetről és arról, hogy hogyan teljesülnek a célok. A pontos információ megadása gyakran nagyon motiváló számukra. Hasznosak a rendszeres tájékoztatások, még az e-mailek is, amelyek megőrzik őket a vállalat infó áramlásában. Folyamatosságot várnak a menedzsertől. Írjuk le nekik írásban, milyen elvárásokat támasztunk, kapcsoljuk össze a cél elérését a biztonsággal és támogassuk őket a változások időszakában. Jutalmazzuk és értékeljük hűségüket és a vállalatba vetett bizalmukat és hitüket.

 

The friend (a barát)

 

Az összetartozást, barátságot és a kapcsolatok teljesítéséhez vezető utat keresik. Ezen munkavállaló olyan szervezeteket és szerepeket szereti, amelyek erős csapatelméletet, kiváló társadalmi tevékenységeket és lehetőségeket kínálnak mások segítésére. Akkor motiváltak, amikor úgy érzik, támogatják őket, konzultáltak velük és bevonják a történésekbe. Hozz létre egy remek társadalmi  munkakörnyezetet – szeretik a társadalmi eseményeket, a személyre szabott megközelítést és az emberközpontú kultúrát. Ők is értékelik, ha nyilvánosan ragaszkodnak hozzájuk. Rendszeresen kérdezd meg őket: “Mit gondolsz erről vagy arról?” Vedd őket a bizalmadba, meghálálják.

 

The star (a sztár)

 

They seek recognition, respect, and social esteem. They like visible perks that link to their position, clear hierarchical structures, job titles and the opportunity to shine. Motivate them with awards and status. Feed their need to be recognized by involving them in projects, providing clear career progression and regularly reviewing their targets and goals. They particularly value positive feedback and they love good publicity, so when they achieve ambitious targets, reward them in a visible way.

Az elismerést, a tiszteletet és a társadalmi megbecsülést keresik. Szeretnek olyan látható célokat, melyek szorosan kapsolódnak a pozicióhoz,  egyértelmű hierarchikus struktúráihoz, munkaköreihez és a kibontakozáshoz, hogy megmutassa önmagát. Motiváljuk őket díjakkal és státusszal. Elégítsük ki azon irányű igényét, hogy felismerjék tudását, hogy bevonják őket a projektekbe, világos előrehaladást biztosítva, és rendszeresen felülvizsgálják céljaikat és céljaikat. Különösen értékelik a pozitív visszajelzést, és szeretik a nyilvánosságot, ezért amikor ambiciózus célokat érnek el, nyilvánvaló módon jutalmazzuk őket.

 

The director (az igazgató)

 

A hatalomra, befolyásra és az emberek illetve erőforrások irányítására törekszenek. Az ilyen típusú munkavállalók kedvelik a menedzsment vagy vezetői szerepeket az emberek és az erőforrások egyértelmű és látható felelősségével, valamint az előmenetel fontos a karrier terén. Adjunk nekik felelősséget és befolyást, adjunk nekik mentort, és találjunk lehetőséget arra, hogy átvállaljanak- szeretnek “szétszakadni”. Adjunk nekik olyan munkakört, amely tükrözi a hatalmat – rendkívül motiválónak fogják ezt találni. A továbbképzés vagy a coaching, segít nekik elérni céljukat, lendületet ad számukra.

 

The builder (az építő)

 

Pénzkeresésre, anyagi elégedettségre és átlag-feletti életetre vágynak. Szeretik a teljesítmény és a jutalom szoros kapcsolatát. Olyan poziciókat szeretnek, ahol a vártnál magasabb fizetéssel becsülik meg őket és karrierjüket előre meghatározott ütemben fejleszthetik. Ezen terület képviselői talán  az egyetlen olyan alkalmazott csoport, akit erősen motivál a pénz és az anyagi előnyökkel járó támogatás. Akkor energikusak, amikor világos karrierhelyzettel és tervekkel rendelkeznek, rendszeres előrehaladást és növekvő felelősséget kapnak. Meg kell határoznia azokat az egyértelmű célokat, amelyek segítik elérni a jutalmakat, különösen a pénzügyi lehetőségeket. Erősítsük versenyszellemüket játékokkal, sporttevékenységekkel és versenyekkel – ezek mindegyike növeli motivációját.

 

The expert (a szakértő)

 

Ez a munkavállaló keresi a tudást, a kiválóságot és a szakosodást. Olyan szerepköröket szeretnek, amelyek speciális ismereteket és készségeket igényelnek, olyan környezetben szeretnek dolgozni, az motiválja kiemelten őket, ha a személyes fejlődésükön át jutnak el arra a pontra, ahol a tudásukat el és felismerik.

A motivációs forrópont számukra a képzés és a fejlesztés, különösen akkor, ha a képzés, a coaching vagy a mentorálás kapcsolódik az előléptetésükhöz. Ambiciózus célok motiválják őket, az hogy mások mentorai, segítői vagy tanácsadói lehetnek úgy hogy rendkívüli tudásukat átadhassák. Támogassuk őket abban, hogy a más szakértőkkel ismerkedjen és ismereteket cserélhessen, ezzel is felfokozva motivációjukat.

 

Az innovációt, a kreativitást és a változást keresik. Szeretik a problémamegoldást, az úttörő fejlesztési munkát, innovatív szervezeteket vagy kihívást jelentő környezeteket. Vonjuk be őket ötletbörzére, adjunk nekik komplett projekteket, problémákat amiket megoldva előreviszik a teljes ügymenetet. Ismerjük fel kreativitásukat azáltal, hogy az általuk megteremtett innovációt jutalmazzák. Óvakodjunk attól, hogy rutinszerű munkát adunk számukra, ebbe könnyen belefáradnak, beleunnak, demotiváltá válnak. Minél ösztönzőbb környezetet hozunk létre számukra, minél jobban felbolygatjuk a vállalat és az iroda légkörét annál jobban motiválttá válnak.

 

The spirit (a szellemiség)

 

Ez a munkavállaló a szabadságot, függetlenséget és autonómiát keres. Szeretik a szabadságot kínáló szerepeket, amikor saját idejüket irányítják, saját döntéseket hozhatnak és saját belátásuk alapján dolgozhatnak. Motiválhatja őket a vállalat elképzeléseinek és céljainak megosztásával, felelősség átruházásával és autonómiájuk lehetővé tételével. Támogassuk őket abban, hogy tisztában legyenek a saját értékeikkel és tisztázzák életképüket és munkájukat. A korlátozások, a szabályok és az eljárások demotiválhatják őket, gyűlölik a bürokráciát. Legyen egyértelmű és konkrét célkitűzése; kerülni kell az irányításukat, de hozzunk létre egyértelmű határokat ahhoz, hogy biztosítsuk számukra a szükséges szabadságot.

 

The searcher (a kutató)

 

Arra törekszik, hogy értelmet, célt és különbséget tegyen. Szeretik a céltudatos szervezeteket, és tanulási, gondozóorientált szerepeket és projekteket motiválnak, gyakran a fogyasztókkal szembeni lehetőségekkel. Legfontosabb motivációik a dicséret és a rendszeres visszajelzések. Feszültséget kapnak, ha a célokat a szélesebb csapat vagy szervezeti célok összekapcsolják, és visszajelzést kapnak arról, hogy hogyan hatnak a különbségekre. Adjon számukra jelentős, fontos munkát, változatosságot és segítsen nekik látni a nagyobb képet.

 

 

A típusok feltérképezése

 

Vannak olyan egyedi profilkészítő eszközök, mint például a Motivational Maps®, amelyek meghatározzák a típusokat és mérik a motivációt, vagy alternatívaként bizonyos tulajdonságokat, vonásokat fedezhet fel a csapatában. Az ilyen felismerés révén a vezetés valóban meg tudja érteni, mi indítja igazán be az alkalmazottakat, és hogy milyen viselkedéssel stabilizálható a munkatársak energiaszintje.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?